Alle Utrechters zijn in potentie publiek voor de culturele instellingen. Om meer te kunnen zeggen over het cultuurgedrag van Utrechters, is Utrecht Marketing gestart met de uitrol van een cultureel segmentatiemodel. Het culturele doelgroepenmodel, al jaren succesvol toegepast in Rotterdam, segmenteert publiek op basis van cultureel gedrag en voorkeuren wat inzicht oplevert in demografie, socio-economische kenmerken, media- en internetgebruik en cultuur en gedrag van huidig publiek en (potentiële) doelgroepen. 

Zie hieronder de online kick off van 30 november 2021 met Mariska van Elsen (Rotterdam Festivals), Stefanie Weijsters (gemeente Utrecht), Moniek Verël (Bibliotheek Utrecht) en Joost de Vries (Utrecht Marketing). 

Details over de methodiek van het model, voorbeeldrapporten en FAQ zijn gebundeld in een speciale online brochure. 

Deelnemen?

Culturele organisaties die belangstelling hebben om in 2022 (kosteloos) deel te nemen aan het model kunnen dit kenbaar maken.   

Mijn organisatie heeft interesse

Laatste nieuws

Meer nieuws