Utrecht Marketing wil de culturele instellingen ondersteunen in het bepalen van de eerstvolgende stappen op het gebied van dataverzameling en -analyse. De in 2022 ontwikkelde Quickscan Publieksdata krijgt daarom dit jaar een vervolg.

Sara Oomen is gevraagd individuele instellingen te ondersteunen door een korte scan uit te voeren van de context van de betreffende instelling, de beschikbare data en databronnen. Vervolgens brengt zij een advies uit over het verzamelen en benutten van publieksdata, specifiek voor de betreffende culturele instelling.

Dit korte adviestraject bestaat uit:

  • een adviesgesprek via videocall, waarbij we verkennen welke vraagstukken en welke databronnen er zijn (circa 1,5 uur)
  • een schriftelijk advies naar aanleiding van het adviesgespre

Let op: het is uitdrukkelijk een advies, geen analyse van databronnen

Deze quickscan levert een advies op over het verzamelen en benutten van data. Daarmee is hopelijk door de bomen het bos weer te zien en kan de instelling zoveel mogelijk profiteren van de mogelijkheden van het Culturele Doelgroepenmodel in deze pilotfase. Het uitvoeren van dataverzameling, het verbeteren van datakwaliteit of het (laten) uitvoeren van analyses zijn vervolgstappen op dit traject.

Schrijf je in!
Er is ruimte voor 10 scans en deze zijn kosteloos voor partners van Utrecht Marketing. De scans worden vanaf begin april in overleg ingepland. Lees hier meer over de aanmelding en voorwaarden.