Utrecht Region

Utrecht Marketing is verantwoordelijk voor het merkmanagement en de marketing van het merk Utrecht Region. Dit merk wordt gebruikt om de stad en regio internationaal te profileren als ideale bestemming voor bedrijven, congressen en talent met focus op de sectoren Life Sciences & Health, Duurzaamheid & Innovatie en Digital (IT & Gaming).

Utrecht Marketing is aanjager en werkt samen met lokale en regionale overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region en het International Welcome Centre Utrecht Region. Zo dragen wij bij aan het aantrekken en behouden van passende bedrijven, (kennis)evenementen en internationaal talent die een belangrijke bijdrage aan de economie en werkgelegenheid leveren. Het merkverhaal van Utrecht Region sluit naadloos aan op de propositie Gezond Stedelijk Leven van de stad Utrecht.

Visit Utrecht Region

Utrecht Marketing is onderdeel van de regionale samenwerking Visit Utrecht Region, die Utrecht Region versterkt als aantrekkelijke, duurzame bestemming voor bezoekers. Gezamenlijk zetten tien destinatiemarketingorganisaties door middel van gerichte publiekscampagnes in Duitsland en België in op waardevol passend bezoek, spreiding in ruimte en tijd en duurzame mobiliteit. Utrecht Marketing verzorgt de representatie van Utrecht-stad in alle uitingen van Visit Utrecht Region en is actief op diverse expertisegebieden, waaronder persbewerking.

Visit Utrecht Region wordt gefinancierd door negentien gemeenten en de Provincie Utrecht.