Utrecht Marketing positioneert Utrecht samen met partners als gezonde stad en regio. Wij richten ons op bezoekersmarketing, de promotie van het cultuuraanbod, het aantrekken van (internationaal) talent en het ondersteunen van nieuwe bedrijven. Ook bevordert de organisatie Utrechtse trots onder bewoners en speelt ze een meer strategische rol op thema’s als inclusiviteit, duurzaamheid en de balans tussen groei en leefbaarheid.

Utrecht Marketing is een partnerorganisatie, kennispartner en reputatiebouwer en brengt als verbinder partijen sectoroverstijgend samen.

Op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau maakt Utrecht Marketing deel uit van diverse organisaties en samenwerkingsverbanden. Waaronder: