Alleen samen staan we sterk. Utrecht Marketing doet dan ook alles met partners. We zoeken actief verbinding met strategische partijen in onze stad en regio en slaan de handen ineen rondom uiteenlopende en belangwekkende thema’s.

Samen met de gemeente Utrecht, onze strategische partners, andere stakeholders en relaties organiseren we jaarlijks verschillende bijeenkomsten waar we met elkaar in gesprek gaan. Zo organiseren Utrecht Marketing en de gemeente minimaal tweejaarlijks en in aanwezigheid van onze burgemeester, een Assemblee over de toekomst van onze stad en praten we in zogenaamde perspectiefsessies verder met beleidsmakers.