Disclaimer

Stichting Utrecht Marketing (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67473865), hierna te noemen: “Utrecht Marketing”, verleent u hierbij toegang tot utrechtmarketing.nl, hierna te noemen: “de Website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Utrecht Marketing en derden zijn aangeleverd.

Utrecht Marketing behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Utrecht Marketing geen zeggenschap heeft. Utrecht Marketing geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Utrecht Marketing de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Utrecht Marketing en haar licentiegevers.

Privacy

Algemeen

Stichting Utrecht Marketing (ook wel: Utrecht Marketing) is de centrale toeristische organisatie van de stad Utrecht. Utrecht Marketing is gevestigd in Utrecht aan de (3512 GC) Ganzenmarkt 1. Utrecht Marketing organiseert, ondersteunt en coördineert de organisatie van diverse activiteiten en campagnes en is in dat kader verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit Privacystatement heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van deze persoonsgegevens.

We vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van welke persoonsgegevens we in welke situatie van jou vragen en waarom. Daarom vragen we je dit privacystatement door te lezen. Is er iets niet duidelijk? Of missen we iets? Stuur gerust een mailtje naar infoavg@utrechtmarketing.nl en stel je vraag.

Nieuwsbrief

Aanmelden

Wanneer je je via deze website aanmeldt voor de nieuwsbrief (via een opt-in), kan je maandelijks een digitale nieuwsbrief verwachten met nieuws over onze organisatie en onze projecten.

Welke persoonsgegevens verwerken we en gebruiken we?

Voornaam (optioneel): we spreken je graag persoonlijk aan en willen onze nieuwsbrieven personaliseren, bijv.: “Beste Robin”.

Achternaam (optioneel): nog liever spreken we je in de nieuwsbrief aan met je voor- en achternaam, bijv.: “Beste Robin Jansen”.

E-mailadres (verplicht): het e-mailadres is uiteraard noodzakelijk om je de digitale nieuwsbrief te verzenden.

Als je je voor deze nieuwsbrief wilt aanmelden, ontvang je van ons een opt-in. Door gebruik te maken van deze opt-in, geef je aan ons toestemming om de hierboven genoemde persoonsgegevens te gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrief.

Afmelden

Je kunt je gegeven toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief te allen tijde weer intrekken. Onderaan elke mailing staat een link ‘unsubscribe from this list’. Via deze link kun je je uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Beeldmateriaal

In de Utrecht Toolkit staan beelden over (iconen van) de stad Utrecht die helpen bij het vertellen van het verhaal van Utrecht. Onder het beeldmateriaal bevinden zich portretten en dat zijn altijd persoonsgegevens. Utrecht Marketing baseert zich voor de verwerking van deze persoonsgegevens op de AVG grondslag van het gerechtvaardigd belang. De foto’s die in de Toolkit worden gepubliceerd, worden gebruikt voor journalistieke (dan wel artistieke) doeleinden. Als organisatie wil Utrecht Marketing namelijk informatie delen over de stad Utrecht. Bij de selectie van de foto’s wordt er door Utrecht Marketing een privacy-afweging gemaakt. Het beeldmateriaal in de Toolkit is vastgelegd door professionele fotografen. Mocht je ongewild op een gepubliceerde foto staan, dan kun je een verzoek tot verwijdering indienen via infoavg@utrechtmarketing.nl.

Als je een persoonlijk account voor het gebruik van de Utrecht Toolkit wilt aanmaken, hebben we je e-mailadres, voornaam en achternaam nodig. Je kunt ook materiaal uit de Utrecht Toolkit downloaden zonder account aan te maken. In dat geval vragen we je voorafgaand aan het downloaden kort te vertellen met welke reden je het beeldmateriaal uit de Toolkit downloadt. Je hoeft bij het beantwoorden van deze vraag geen persoonsgegevens op te geven.

Social media

Op evenementen die door Utrecht Marketing worden (mede)georganiseerd kunnen foto’s worden gemaakt. Die foto’s kunnen vervolgens op social media worden gedeeld. Utrecht Marketing heeft een gerechtvaardigd belang bij het publiceren van deze foto’s. Mocht je ongewild op een gepubliceerde foto staan, dan kun je een verzoek tot verwijdering indienen via infoavg@utrechtmarketing.nl.

Culturele Doelgroepenmodel

Eén van de opdrachten van Utrecht Marketing is om bij te dragen aan het stimuleren van de cultuurparticipatie van alle Utrechters (meerjarenplan 2022-2025). Kennis door onderzoek is wezenlijk voor het bevorderen van participatie. Utrecht Marketing trekt hierin samen op met culturele partners. Met het oog op het stimuleren van cultuurparticipatie via onderzoek verwerkt Utrecht Marketing persoonsgegevens. Utrecht Marketing verwerkt postcodes en huisnummers van bezoekers van, en geïnteresseerden in, culturele activiteiten in Utrecht. De betrokken Utrechtse culturele organisaties – die zelf ook verwerkingsverantwoordelijken zijn – delen ten behoeve van het onderzoek dat Utrecht Marketing doet deze gegevens van bezoekers met Utrecht Marketing. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens door deze culturele organisaties is te vinden in de privacyverklaringen op de websites van deze derden.

Utrecht Marketing brengt aan de hand van de postcodes en huisnummers in samenwerking met de Utrechtse culturele sector de cultuurparticipatie van de sector in kaart. Utrecht Marketing gebruikt deze persoonsgegevens van bezoekers voor onderzoek naar de interesse en participatie in Utrechtse culturele activiteiten. Daarnaast doet Utrecht Marketing onderzoek middels enquêtes, interviews, polls en andere methoden.

De niet tot natuurlijke personen te herleiden resultaten worden gedeeld, zodat alle instellingen en partners deze kennis kunnen benutten. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor beleidsontwikkeling en beleidsadvisering. De culturele organisaties gebruiken de resultaten voorts bij verantwoording richting hun subsidiegevers, en bijvoorbeeld als input voor het programmerings- en marketingbeleid.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van bezoekersgegevens is het gerechtvaardigd belang van Utrecht Marketing, de Gemeente Utrecht en de culturele organisaties in Utrecht om het cultuur- en evenementenbeleid vorm te geven en cultuurparticipatie te stimuleren onder een zo groot en divers mogelijk publiek. Waar vereist vraagt Utrecht Marketing of één van de culturele organisaties waar Utrecht Marketing mee samenwerkt je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor het Culturele doelgroepenmodel?

Utrecht Marketing verkrijgt bezoekersgegevens van Utrechtse culturele organisaties. Het gaat dan (enkel) om postcodes en huisnummers. Deze bezoekersgegevens worden gekoppeld aan het Culturele Doelgroepenmodel om statistische gegevens te kunnen genereren over het publiek dat de culturele organisatie bezoekt. De statistische gegevens die worden gegenereerd zijn verder niet tot natuurlijke personen herleidbaar.

Het Culturele Doelgroepenmodel is ontwikkeld samen met Whooz, op basis van hun Whize-database. Zie voor meer informatie hierover de website van Whooz B.V. <https://www.whooz.nl/privacy-en-voorwaarden>

In het kader van enquêtes, interviews en polls worden de gegevens verwerkt die de deelnemer aan het onderzoek zelf vrijwillig verstrekt (de antwoorden op de vragen).

Bewaartermijnen

Je gegevens worden door Utrecht Marketing niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat je ons vraagt om je gegevens te verwijderen. De e-mailadressen die wij gebruiken ter adressering van onze nieuwsbrieven, bewaren wij zolang je ingeschreven staat als nieuwsbriefabonnee. Uitgeschreven e-mailadressen worden jaarlijks verwijderd uit het systeem. Voor het beeldmateriaal in de Toolkit en op de website Utrechtmarketing.nl hanteren wij een bewaartermijn van vijf jaar, om actuele en relevante informatie te waarborgen.

Ter validatie van het Culturele doelgroepenmodel bewaren we je gegevens maximaal drie jaar.

Rechten

Wil je dat wij jouw gegevens verwijderen uit ons systeem? Mail dan naar infoavg@utrechtmarketing.nl o.v.v. ‘Verwijder mijn gegevens van Utrechtmarketing.nl’ en geef in deze mail in ieder geval je achternaam en het mailadres waarmee je jezelf had ingeschreven op. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Aan de hand van deze gegevens kunnen we je opzoeken en je gegevens verwijderen. Alle gegevens worden verstuurd via een SSL verbinding.

Andere rechten die je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt, zijn de rechten op inzage of wijziging van je persoonsgegevens of het recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je van één van deze rechten gebruik maken, mail dan naar infoavg@utrechtmarketing.nl.

Klachten

Mocht je vinden dat wij ons niet aan de geldende privacyregelgeving houden, dan helpen wij je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 14 februari 2022. Utrecht Marketing behoudt zich het recht voor dit privacystatement te wijzigen en te actualiseren.

Vragen en verzoeken

Heb je een vraag, mededeling of klacht over deze privacyverklaring of over de verwerking van persoonsgegevens door Utrecht Marketing? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 030 232 3080 of stuur een e-mail naar infoavg@utrechtmarketing.nl.

Cookieverklaring

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies: Google Analytics 4 / Universal Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit zijn functionele cookies waar geen persoonsgegevens in worden opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Daarnaast is er met Google een verwerkersovereenkomst gesloten omtrent de voorwaarden voor gegevensverwerking.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Ook worden de gegevens niet gedeeld en de Google Analytics-cookies worden niet gecombineerd met andere Google diensten.

Graag wijzen wij je ook op de Google Analytics Opt-out Browser Add-on, waarmee je kan voorkomen dat jouw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond : Wat zijn cookies? | Waarvoor dienen cookies? | Cookies verwijderen | Cookies uitschakelen

Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

De cookieverklaring van cookierecht.nl heeft als bron gediend bij de totstandkoming van dit document. Deze verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Utrecht Marketing is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze verklaring kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.