Utrecht is een creatieve makersstad. Met blik op de toekomst en met duurzame ambities. Het project ‘Van Dom tot steengoed’ verbindt letterlijk de geschiedenis met de toekomst.

Utrecht Marketing zorgt er in coalitie met partners voor dat het restmateriaal van de Domtoren, dat vrijkomt tijdens de restauratie, op allerlei manieren een herbestemming krijgt. Eind 2024 is het restmateriaal volledig circulair ingezet, in bezit van particulieren en bedrijven en verwerkt in allerlei Utrechtse producten en initiatieven. Iedere Utrechter krijgt de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van het restmateriaal.

vandomtotsteengoed.nl