Utrecht Marketing publiceert regelmatig diepgaande rapporten. We bundelen (openbaar) deskresearch met eigen onderzoek en analyses binnen het domein van vrije tijd, cultuur, toerisme en recreatie. Meer rapporten zijn beschikbaar via de Utrecht Barometer. 

Nationale bezoeker – Persona’s 

Utrecht Marketing gaat de nationale bezoekersdoelgroepen nog gerichter benaderen en is daarom begin 2021 een onderzoekstraject gestart op basis van deskresearch, bestaande segmentatiemodellen (Leefstijlvinder en Whooz), negen 1-op-1 interviews met partners en een serie van twaalf kwalitatieve gesprekken met potentiële bezoekers. In de nieuwe aanpak vormen waarden en behoeften de basis. De analyse resulteerde in de keuze van twee nationale persona’s, met elk eigen behoeften.  

Persona’s, nationale doelgroepen voor de stad Utrecht

 

Internationals in beeld 

De laatste jaren is sprake van een toenemende mobiliteit van internationale werknemers en studenten. Meer en meer vestigen internationale bedrijven zich in Nederland en steeds meer bedrijven nemen (ook Nederlandse) internationaal talent aan. De regio Utrecht is daarop geen uitzondering. Onderstaande rapport inventariseert de groep ‘Internationals’ langs verschillende thema’s (volume, demografie, (culturele) interesses, journeys, bereikskanalen en middelen). 

Internationals in beeld

 

Het Utrechtse cultuurpubliek onder de loep

In het rapport ‘Utrechts Cultuurpubliek onder de loep’ (juni 2023) is op basis van de bezoekersinformatie van 64 deelnemende culturele instellingen uit Utrecht een beeld gecreëerd van het publieksbereik van de totale Utrechtse culturele sector met een verdieping op deelsector, op genre, op wijk en op buurt.

  • Wat is het publieksbereik van de Utrechtse cultuur sector als geheel?
  • Waar is er ruimte voor verbetering van het bereik?
  • Welke doelgroepen zijn kansrijk en waarom?
  • Wat is het profiel van de bezoekers van culturele instellingen?
  • Verschilt het publieksprofiel per type instelling of genre?
  • Zijn er wijken of buurten in Utrecht waar de cultuurparticipatie laag is (blinde vlekken) en die extra aandacht verdienen?
Het Utrechtse cultuurpubliek onder de loep