Na positieve resultaten in het eerste jaar, zet Utrecht de aanpak van de leegstand in het winkelgebied voort, met uitbreiding van het focusgebied in de binnenstad. Morgen Mooier Maken richt zich ook op Achter Clarenburg Oostzijde, Vinkenburgstraat, Zadelstraat en de directe omgeving van deze straten.  Aanleiding is dat ook hier panden steeds langer leegstaan en er weinig tot geen nieuwe ondernemers zijn die hier willen starten. Door deze uitbreiding is er nu ook financiële ondersteuning mogelijk van nieuwe ondernemers voor deze straten. Dit is wel afhankelijk van de inhoud van een ondernemersplan en de voorwaarden van de subsidieregeling.

De afgelopen maanden is er met de aanpak al flink geïnvesteerd in het bevorderen van de levendigheid en aantrekkelijkheid van de Lange Elisabethstraat, Bakkerstraat en de Steenweg.  Door Achter Clarenburg Oostzijde, Vinkenburgstraat en de Zadelstraat toe te voegen aan de aanpak is er meer ruimte en mogelijkheden voor nieuwe ondernemers om te starten in deze straten. En door ook de directe omgeving toe te voegen aan de focusstraten, wordt er flexibel ingespeeld op ongewenste leegstandsontwikkeling die ook hier kan ontstaan.

Nieuwe kleur geven
Met de aanpak Morgen Mooiere Maken gaat Utrecht door in winkelstraten die een impuls van nieuwe ondernemers kunnen gebruiken. Daarbij kan het gaan om ambachtelijke ondernemers, winkels die zich richten op huis en interieur, gezondheid en food. Ook wordt het wonen boven winkelpanden verder gestimuleerd. Daarmee worden de straten levendiger, ook als winkels gesloten zijn en ‘meer ogen op straat’ komt ook de veiligheid ten goede.

Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): “Utrecht zoekt altijd nieuwe en unieke ondernemers die zich in de binnenstad willen vestigen. Met vernieuwende winkelconcepten en gemengd toepassen van nieuwe functies die passen bij een toekomstbestendige binnenstad. Van Place to buy naar place to be, van vooral winkelen naar winkelen en meer. Ondernemers met hart voor de stad en met plannen waar Utrechters uit stad en regio voor op de fiets springen. Samen met ondernemersorganisatie Centrum Management Utrecht (CMU) en de vereniging van vastgoedeigenaren VCOC staan we open voor goede plannen die oude winkelstraten een nieuwe kleur geven en bezoekers trekken.”

Ondernemers die willen starten in het hart van Utrecht of een plan hebben voor een tijdelijk initiatief in een leegstaand pand kunnen zich vanaf 15 februari a.s. met hun ondernemersplan melden bij startinhethart.nl, vanuit daar worden ze verder geholpen. Er wordt onder meer gekeken of plannen vernieuwend genoeg zijn om daarmee in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de subsidie Morgen Mooier Maken.

Morgen Mooier Maken
De gemeente Utrecht, CMU en VCOC, met Utrecht Marketing als marketingpartner, zijn in juli 2021 gestart met het actieplan Morgen Mooier Maken. Dit plan richt zich op het terugdringen van de opgelopen leegstand in de binnenstad en het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte in dit gebied. Hierbij kan gedacht worden aan tijdelijke activiteiten die in leegstaande panden of in de directe omgeving van deze panden plaatsvinden. Dit kan variëren van kunst in de openbare ruimte, pop-ups van de Utrechtse creatieve maakindustrie, ambacht, nieuw ondernemerschap en culturele evenementen.

Morgen Mooier Maken