Utrecht Science Park en Utrecht Marketing zijn maandag 4 juli een tweejarig partnership aangegaan. Bovenop de Domtoren ondertekenden Jan Henk van der Velden, directeur-bestuurder Stichting Utrecht Science Park, en Cor Jansen, directeur Utrecht Marketing, de overeenkomst waarmee de al jarenlange samenwerking een officieel karakter heeft gekregen.

Met het partnership slaan beiden organisaties nog meer de handen ineen bij het positioneren van stad en regio. ‘’Het Utrecht Science Park is een van de pijlers waar deze positionering op rust’’, aldus Cor Jansen. Stad en regio Utrecht zijn het kloppend hart van een gezonde samenleving en het Utrecht Science Park levert hier een enorme bijdrage aan. Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van onderwijs, onderzoek, innovatie en ondernemerschap. Ik ben trots dat wij nu nog meer met elkaar gaan optrekken.’’

Jan Henk van der Velden, directeur-bestuurder Stichting Utrecht Science Park: “Een mooi moment om onze samenwerking met Utrecht Marketing te intensiveren! De partners van het Utrecht Science Park werken samen voor een gezonde, duurzame samenleving. Dit sluit goed aan bij de profilering van stad en regio.  De Vuelta en de Utrecht Science Week zijn goede voorbeelden hoe we door samenwerking met Utrecht Marketing en andere partners de positionering van Utrecht Science Park, stad en regio versterken.”

Utrecht Science Park is een innovatieve science community voor de versnelde ontwikkeling van een gezonde, duurzame samenleving. Op loopafstand van elkaar werken hier ruim 75.000 studenten, wetenschappers en medewerkers van gerenommeerde medische centra, kennisinstellingen en bedrijven intensief samen aan het ontwikkelen en toepassen van baanbrekende wetenschap en oplossingen op het gebied van gezondheidzorg, life sciences en duurzaamheid.

Utrecht Marketing positioneert Utrecht samen met partners als gezonde stad en regio. De organisatie richt zich op bezoekersmarketing, de promotie van het cultuuraanbod, het aantrekken van (internationaal) talent en het ondersteunen van nieuwe bedrijven. Ook bevordert Utrecht Marketing Utrechtse trots onder bewoners en speelt ze een meer strategische rol op thema’s als inclusiviteit, duurzaamheid en de balans tussen groei en leefbaarheid.

Utrecht Marketing is een partnerorganisatie, kennispartner en reputatiebouwer en brengt als verbinder partijen sectoroverstijgend samen.

Foto header: Jelle Verhoeks