Rijk van Ark stopt in december als algemeen directeur van Utrecht Marketing. Bij zijn aanstelling is afgesproken dat hij deze rol twee jaar zou vervullen. Eind 2018 eindigt zijn termijn.

Als eerste directeur van Utrecht Marketing heeft Van Ark na de fusie van Stichting Toerisme Utrecht en Stichting Cultuurpromotie Utrecht een nieuwe organisatie opgebouwd en een meerjarige financiële basis gelegd. Van Ark: ‘Het was een geweldige opgave om Utrecht Marketing neer te zetten. Met andere Utrechtse partners draagt zij uit waar stad en regio voor staan.’

Opvolging
De Raad van Toezicht van Utrecht Marketing kijkt terug op een goede start van Utrecht Marketing. Beate van Dongen Crombags: ‘Wij zijn Rijk van Ark zeer erkentelijk voor alles wat hij de afgelopen twee jaar heeft gedaan voor de stad en de regio Utrecht. Er is een mooie basis gelegd waar we de komende jaren op verder kunnen bouwen. Zodat Utrecht inspireert.’

Van Ark blijft tot en met 31 december in dienst van Utrecht Marketing. Daarna gaat hij zich als fulltime directeur wijden aan de Metropool Regio Amsterdam. 1 januari 2019 moet de nieuwe algemeen directeur beginnen. Het wervingstraject is inmiddels gestart door de Raad van Toezicht.

Onder leiding van Van Ark is een projectmatige aanpak leidend geworden bij Utrecht Marketing. Voorbeelden hiervan zijn het succesvolle Mondriaan tot Dutch Designjaar, de samenwerking met de Economic Board Utrecht en regionale projecten zoals de promotie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is aan zijn opvolger de organisatie verder uit te bouwen en grote komende projecten vorm te geven zoals Utrecht 900 en mogelijk de start van de Vuelta.

(Foto: Jelmer de Haas)