De gemeente Utrecht heeft Utrecht Marketing een nieuwe meerjarenopdracht verleend. Vrijdag zetten wethouder Klaas Verschuure en directeur Cor Jansen hun handtekening onder de vierjarige overeenkomst waardoor Utrecht Marketing zich ook de komende jaren blijft inzetten voor bewoners, bezoekers, bedrijven en talent in stad en regio.

De basis voor de overeenkomst vormt het meerjarenplan dat Utrecht Marketing heeft opgesteld in samenspraak met veel belanghebbenden uit de cultuur- en vrijetijdsector en de zakelijke markt. Belangrijke activiteiten waar de organisatie zich op richt zijn duurzaam herstel van de gastvrijheidseconomie, cultuurparticipatie, cultuurmarketing en het aantrekken van internationals en talent.

‘’Ik ben trots dat de gemeente opnieuw het vertrouwen in Utrecht Marketing uitspreekt en kijk uit naar de voorzetting van onze samenwerking’’, aldus Cor Jansen. ‘’De komende jaren moet er veel gebeuren om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Ook is de bezoekerseconomie veranderd en het is belangrijker dan ooit dat echt iedereen deelneemt aan de samenleving. Dit vraagt om duurzame oplossingen voor de toekomst, passend bij de stad van gezond stedelijk leven. Samen met de gemeente en onze partners maken wij ons hier sterk voor.’’

Reactie wethouders Verschuure en Klein

Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): ‘’We zijn erg blij dat we de samenwerking kunnen voortzetten. Er staat in 2022 een hoop werk te wachten waarmee we kunnen laten zien waar de stad Utrecht en de regio Utrecht voor staan: het mbo-event Skills The Finals en natuurlijk de Vuelta. En we hopen dat volgend jaar ook weer meer mogelijk is voor zakelijke congressen en evenementen; die kunnen weer een impuls geven aan onze lokale economie.”

Wethouder Anke Klein (Cultuur): ‘’We kijken met vertrouwen uit naar de samenwerking met Utrecht Marketing de komende vier jaar. Utrecht Marketing heeft laten zien, dat zelfs op het moment dat echt samenzijn nog op zich laat wachten, het mogelijk is om kunst en cultuur dichtbij mensen te brengen. Met onder andere de viering van Utrecht 900 jaar in 2022 en Welkom in de Wijken wordt samen met de stad gewerkt aan een aanbod waar iedereen van kan meegenieten.”

Met het verlengen van de meerjarenopdracht continueert Utrecht Marketing de werkzaamheden die de organisatie uitvoert sinds 2017. Zo blijft Utrecht Marketing verantwoordelijk voor de exploitatie van de Domtoren, de Culturele Zondagen, de Uitagenda en bewoners- en bezoekerscampagnes. Ook blijft Utrecht Marketing zich inzetten voor kleine culturele instellingen en ondernemers. In 2022 is Utrecht Marketing intensief betrokken bij de viering van 900 jaar stadsrechten en de Vuelta.