Het debat over toerisme dat de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat woensdag 11 mei voerde is een voorzichtige stap in de goede richting, aldus brancheorganisatie Destinatie Nederland (i.o.) waar Utrecht Marketing deel van uitmaakt. Er was brede waardering voor de toeristische sector en de toon was constructief. Nu is het zaak dat er scherpte in het beleid en de uitvoering gebracht wordt.

‘’Goed om te zien dat de Kamerleden en minister Adriaansens oog hadden voor zowel de problemen waarmee de sector wordt geconfronteerd als de kansen die er liggen’’, aldus Herre Dijkema, directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, woordvoerder namens Destinatie Nederland (i.o). ‘’Ook dat de minister een rol ziet voor de destinatiemanagementorganisaties op het vlak van bestemmingsontwikkeling en spreiding is een belangrijk signaal. Het zegt iets over de positie die wij innemen.’’

Gedurende het debat werd er onder andere gepleit voor een herstelplan om de toeristische sector na corona uit het slop te trekken en werd er aandacht gevraagd voor het ontbreken van relevante data. Ook het verduurzamen van de sector kwam ter sprake. Stuk voor stuk onderwerpen die de gezamenlijke toeristische organisaties van groot belang vinden.

‘’Dat deze punten de aandacht van de nationale politiek hebben, is al winst. Het Rijk kan hierin een voortrekkersrol vervullen na zich lange tijd afzijdig te hebben gehouden omdat het vond dat toerisme iets voor de lokale en regionale overheden was’’, aldus Dijkema. ‘’Wel is er nog een lange weg te gaan want van samenhangend nationaal beleid is nog geen sprake en ook na dit debat is het ons nog niet duidelijk hoe toerisme concreet een volwaardige plek krijgt in het economisch beleid van het kabinet. Hierover blijven wij graag het gesprek aangaan en wij hebben er vertrouwen in dat dit zeker niet de laatste keer was dat De Haag zich over dit belangrijke onderwerp buigt.’’

Destinatie Nederland
In de brancheorganisatie Destinatie Nederland (i.o.) zijn onder andere verenigd: Rotterdam Partners, Amsterdam & Partners, Utrecht Marketing, Eindhoven365, The Hague & Partners, Marketing Groningen, Dordrecht Marketing & Partners, Marketing Drenthe, MarketingOost, Leiden & Partners, VisitBrabant, Kennisnetwerk Destinatie Nederland, Merk Fryslân, Maastricht Marketing, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.