NL2025 lanceert 11 januari samen met meer dan 70 mede-initiatiefnemers, waaronder Utrecht Marketing, een nieuwe editie van Namens Nederland, één van de grootste enquêtes in Nederland. Na het succes van 2014 en 2020 krijgt iedereen in Nederland opnieuw de kans om via deze enquête actief bij te dragen aan de vormgeving van de toekomst van ons land. In een tijd waarin meningen over wat er nu én straks moet gebeuren uiteenlopen, zoekt Namens Nederland naar gemeenschappelijke grond en streeft naar een onafhankelijk en inclusief toekomstbeeld voor Nederland. Dit initiatief wordt breed gedragen door o.a. maatschappelijke organisaties, mediapartijen, vakbonden, bedrijven en verenigingen.

In de nasleep van de recente verkiezingen en vanwege de onzekere omstandigheden in de wereld heerst er onzekerheid. Met de antwoorden op de vragen die Namens Nederland stelt krijgen we een echt gezamenlijk beeld hoe we als samenleving vorm willen geven aan onze toekomst, vandaag, morgen én overmorgen. Een gezamenlijk toekomstbeeld kan van onschatbare waarde zijn voor de beleidsmakers van Nederland.

Achtergrond Namens Nederland

Namens Nederland, een onafhankelijk, belangeloos en breed gedragen initiatief, nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de grootschalige enquête. Met de brede groep mede-initiatiefnemers heeft Namens Nederland een diverse achterban. In 2014 werd het initiatief voor het eerst gelanceerd, gevolgd door een tweede editie in 2020. Bij de vorige editie vulden 170.000 respondenten de enquête in. De komende maanden zal Namens Nederland via diverse mediakanalen (tv, radio, kranten, social media) inwoners van Nederland oproepen om deel te nemen aan de enquête. Hoe meer mensen meedoen, des te sterker is het draagvlak voor de onderzoeksresultaten.

De enquête van Namens Nederland is beschikbaar op namensnederland.nl.