Drie Utrechtse communicatiebureaus gaan de komende maanden campagnes ontwikkelen om aandacht te vragen voor laaggeletterde Utrechters en daarmee meer Utrechters op te roepen zich in te zetten als vrijwilliger. In deze Week van de Alfabetisering maakten zij dit bekend. Ongeveer 30.000 Utrechters zijn laaggeletterd. Dit betekent dat zij moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van (digitale) informatie. De samenwerkende bureaus stellen: ‘In Utrecht kijken we naar elkaar om. Er is niets mooiers dan onze eigen expertise inzetten om juist anderen met communicatie te helpen. Op deze manier dragen we bij aan een sociale, evenwichtige stad’.

Vertegenwoordigers van (digi)taalvrijwilligersorganisaties, de communicatiebureaus, Utrecht Marketing en Vrijwilligerscentrale Utrecht. Foto: Angeliek de Jonge

Wat betekent laaggeletterdheid voor mensen?

Mensen die niet goed de taal spreken, kunnen lezen en/of schrijven of met de computer kunnen werken, hebben het lastiger om mee te doen in onze samenleving. Zij ervaren knelpunten op het gebied van werk, gezondheid en gezinsleven. Ze kunnen hun gezondheidsproblemen niet onder woorden brengen of vinden het bijvoorbeeld moeilijk een bijsluiter te lezen, krijgen een sollicitatiebrief niet op papier, kunnen hun kinderen niet ondersteunen bij het huiswerk of kunnen hun zaken niet via internet regelen. Veel mensen met Nederlands als moedertaal, anderstalige Utrechters en mensen die moeite hebben met de computer willen graag leren: er zijn in Utrecht meer dan 3.000 mensen die de taal leren in een groepje, in een (computer)cursus, met een maatje. Heel vaak worden zij daarbij begeleid door vrijwilligers. Vrijwilligers zeggen: “Door dit vrijwilligerswerk kom ik in contact met Utrechters die ik anders niet zou leren kennen”; “ Ik ontwikkel vaardigheden en doe kennis op” en “Ik vind het fijn om nieuwe mensen te leren kennen”.

Utrechtse communicatiebureaus zetten zich belangeloos in

Utrechters kunnen het verschil maken voor één van de ruim 30.000 mensen in onze stad die moeite heeft met Nederlands spreken, lezen, schrijven en/of computeren. Er is veel vraag naar nieuwe vrijwilligers van allerlei leeftijden, die andere Utrechters willen leren kennen, die het leuk vinden zelf te leren en hun vaardigheden in willen zetten voor een ander. Utrecht Marketing vindt dat we hier op zijn Utrechts de schouders onder moeten zetten en heeft drie communicatiebureaus bereid gevonden samen aan de slag te gaan om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid en de rol van vrijwilligers. De bureaus Maatschap voor Communicatie, Enof creatieve communicatie en Lawine visuele communicatie / Rietje Krijnen journalistiek & communicatie zetten zich – onder het motto ‘Zo doen we dat in Utrecht!’ – belangeloos in om in verschillende campagnes laaggeletterdheid over het voetlicht te brengen. Komende maanden gaan zij in samenspraak met elkaar en de (digi)taalvrijwilligersorganisaties de campagne ontwikkelen én lanceren waarbij elk bureau een doelgroep voor zijn rekening neemt.

Wethouder Anke Klein: ‘Ik ben trots op alle taalvrijwilligers en alle Utrechters die de taal en digitale vaardigheden onder de knie willen krijgen. Geweldig dat in de Week van de Alfabetisering in Utrecht deze communicatiebureaus laten weten zich in te willen zetten om taalvaardigheid onder de aandacht te brengen en daarmee nieuwe vrijwilligers enthousiast te maken!