Veel bestemmingsgebieden, waaronder Utrecht, zoeken naar een goede manier om inwoners te betrekken bij toerisme. Hoe kun je het beste de dialoog met hen voeren en welke interventies zijn zinvol? Waar begin je als bestemming? Op welke zaken moet je letten? Utrecht zette een exploratief onderzoek in om een praktische methode te ontwikkelen voor bewonersparticipatie die ook bruikbaar is op andere bestemmingen in Nederland.

Joost de Vries, Utrecht Marketing: ‘Het project sluit goed aan bij de ambitie van Utrecht Marketing om meer te leren over bewonersparticipatie in het toeristisch domein. Zelf kennis en ervaring opdoen in de praktijk is echt anders dan er over te lezen in allerlei artikelen en publicaties van anderen. Onze strategie Duurzaam Bezoek 2022-2025 vormt tot op heden het kader voor het betrekken van bewoners bij de duurzame ontwikkeling van toerisme in stad en regio. Het is daarbij evident om het sentiment van inwoners ten opzichte van toerisme allereerst te analyseren om vervolgens op een gedegen manier met elkaar de dialoog aan te kunnen gaan en nuance te brengen in de discussies over toekomstig toeristisch beleid en projecten.’

Bekijk hier de online publicatie met alle resultaten, inzichten en praktische tips.

Naast de publicatie was er op 5 juni een ronde tafelgesprek. Hierin praat Nicoline Meijer (ROC Midden Nederland) samen met Thijs de Groot (NBTC), Joost de Vries (Utrecht Marketing) en Egbert van der Zee (gemeente Utrecht) over de inzichten uit het onderzoekstraject en de rol die bewoners kunnen spelen bij het ontwikkelen van toeristisch beleid. Bekijk hier de online uitzending.

Het onderzoeksproject is uitgevoerd door Utrecht Marketing, CELTH (Breda University of Applied Sciences, NHL Stenden), Utrecht University en de Gemeente Utrecht met financiële hulp vanuit Impulsbudget van het NBTC Netherlands Board of Tourism & Conventions.