Ingrid van der Chijs, Maartje Schlebusch, Tom Heintjes en Rinda den Besten zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht van Utrecht Marketing. Rinda den Besten neemt in de  vergadering van 29 mei a.s het voorzitterschap over van Beate van Dongen-Crombags. Met hun benoeming is Utrecht Marketing ook de komende jaren verzekerd van robuust toezicht en een klankbord vol expertise en ervaring waar de organisatie te allen tijde een beroep op kan doen. Het betreft een onbezoldigde functie.

De nieuwe leden volgen Heike Luiten, Annemarie van den Berg en Beate van Dongen-Crombags op, die afscheid nemen omdat hun termijn is verstreken. De vier nieuwe leden nemen ruime bestuurlijke ervaring en expertise uit het bedrijfsleven en de publieke sector mee. Wat hen daarbij bindt is de grote betrokkenheid bij de stad en regio én bij de werkzaamheden van Utrecht Marketing.

Rinda den Besten woont ruimt 30 jaar in Utrecht, kent een lange loopbaan in de Utrechtse politiek en is momenteel bestuurder bij Jeugdbescherming Brabant & Veilig Thuis Oost-Brabant. Ook is zij o.a. bestuurslid bij NOC*NSF en commissaris bij Woonin. “Ik heb er veel zin in om samen met een stevig, en deels vernieuwd team, toezicht te mogen houden op een voor de stad belangrijke organisatie als Utrecht Marketing. De missie van Utrecht Marketing om te werken aan leefbare en gezonde stad steun ik volledig. Er staat een stevige basis en een goed team, dat daaraan kan gaan doorbouwen de komende jaren. Vanuit mijn bescheiden rol daar een bijdrage aan mogen leveren vind ik een grote eer.”

Ingrid van der Chijs is marketingexpert en werkzaam bij Rabobank als Head of Marketing Development & Experts. Maartje Schlebusch is concerndirecteur bij de gemeente Ede, waar zij in 2019 startte na een lange loopbaan bij de provincie Utrecht en gemeente Utrecht. Tom Heintjes heeft als zelfstandig ondernemer veel ervaring op het vlak van onder meer business development. Hij is eigenaar van Vadum management.

‘’Ik ben buitengewoon content met de komst van Rinda, Ingrid, Maartje en Tom. Met hen is de Raad van Toezicht zonder twijfel in staat Utrecht Marketing inhoudelijk verder te brengen en de organisatie financieel toekomstbestendig op koers te houden’’, aldus directeur-bestuurder Cor Jansen. ‘’Tegelijkertijd doet afscheid nemen pijn. Met het vertrek van Heike en Annemarie verliezen wij twee bevlogen RVT-leden van het eerste uur. Dat Beate Utrecht Marketing achter zich laat, ook haar tweede termijn zit erop, is ongelofelijk jammer. Haar oplossingsgerichte, verbindende werkwijze en grote inhoudelijke betrokkenheid gaan wij missen. Ik wil hen alle drie ontzettend bedanken voor alles wat zij voor Utrecht Marketing en de stad hebben betekend.’’

Over Utrecht Marketing

Utrecht Marketing positioneert Utrecht samen met partners in stad en regio als slimme, creatieve, gezonde en talentvolle stad. Utrecht Marketing richt zich op bezoekersmarketing, de promotie van het cultuuraanbod, het aantrekken van (internationaal) talent en het ondersteunen van nieuwe bedrijven. Daarbij is Utrecht Marketing verantwoordelijk voor de Winkel van Utrecht / VVV en de rondleidingen in de Domtoren en rond het Domplein, in samenwerking met de Domkerk en DOMunder. Ook bevordert de organisatie Utrechtse trots onder bewoners en speelt ze een meer strategische rol op thema’s als inclusiviteit, duurzaamheid en de balans tussen groei en leefbaarheid.

De Raad van Toezicht start per 29 mei in de nieuwe samenstelling onder het voorzitterschap van Rinda den Besten. Naast Rinda den Besten bestaat de Raad van Toezicht, die omwille van de continuïteit tijdelijk is uitgebreid van 7 naar 8 leden, uit Ingrid van der Chijs, Mieke Franssen, Tom Heintjes, Han Hendriks, Karen Anne Hüpler-Hebben, Harm Janssen en Maartje Schlebusch.