Utrecht, 4 december – Dit jaar hebben 25 Utrechtse partijen, waaronder culturele instellingen, hotels en restaurants in samenwerking met Utrecht Marketing vertalingen gerealiseerd naar in totaal 18 verschillende talen. Dit alles om de informatievoorziening voor internationals een impuls te geven op die plekken waar zij veel komen of waarvan verwacht wordt dat zij die in de toekomst meer gaan bezoeken.

Utrecht is in ontwikkeling en streeft naar mondiale allure. Utrecht Marketing onderschrijft deze ambitie. Nieuwe attracties, uitbreiding van de logiescapaciteit en internationale projecten zoals het Mondriaan to Dutch Design jaar (2017), dragen bij aan deze schaalsprong. Om de stad Utrecht internationaal te profileren is daarnaast een kwaliteitsslag vereist op het gebied van informatievoorziening.

Economische Zaken van de Gemeente Utrecht heeft eerder 70.000 euro beschikbaar gesteld voor een vertaalproject. Utrecht Marketing vervulde in deze een aanjagersrol en beoordeelde de aanvragen van partijen die hierop aanspraak wilden maken. Zowel non-profitorganisaties als profitorganisaties konden een aanvraag indienen. Wel werd profitorganisaties om een eigen bijdrage van vijftig procent gevraagd.

Met een financiële bijdrage zijn talloze producten gecreëerd variërend van folders, websites, tekstbordjes en lezingen tot een speurtocht. Deelnemende partijen zijn onder meer het Spoorwegmuseum, rederij Schuttevaer, Kasteel de Haar en Utrecht City Concepts. Het merendeel van de teksten is vertaald naar het Engels en het Duits, maar er zijn ook vertalingen gerealiseerd naar onder andere het Frans, Turks, Japans en zelfs het IJslands. Dit laatste in het kader van Utrecht als UNESCO City of Literature.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst blikt Utrecht Marketing in het bijzijn van wethouder Klaas Verschuure van Economische Zaken terug op de behaalde resultaten en wordt er vooruitgekeken. Dit gebeurt in Castellum/Museum Hoge Woerd omdat deze locatie goed laat zien wat er mogelijk is op het gebied van vertalingen. In het museum was eerder geen sprake van enige meertaligheid en inmiddels is het ingericht op Engelstalige en Duitstalige bezoekers middels het realiseren van een meertalige audiotour, website en bijschriften van museumstukken.

Foto: Aafke Holwerda Fotografie