Utrecht Marketing is in juni 2021 samen met partners een herstelcampagne gestart om bezoekers naar de stad te trekken. De campagne ‘Zie je in Domstad’ zet in op het aantrekken van waardevol bezoek door zich te richten op door Utrecht Marketing gekozen doelgroepen en daarbij in te spelen op hun behoeften via verschillende vragen en passende content.

Via een crossmediale aanpak worden de doelgroepen via meerdere kanalen benaderd. We zetten sterk in op online marketing, zoals footfall (mobile en display advertising door middel van geo-fencing), social media, google advertising en influencers. Offline versterken we dit met abri’s, digitale schermen en overspanningen in de stad.

De campagne loopt door tot eind 2021.