Utrecht 900 Jaar heeft als doel om plannen en activiteiten in buurt, wijk of stad en regio te stimuleren die bijdragen aan de negenhonderdste verjaardag van de stad en het thema van de viering: Stad zonder muren. Utrecht 900 Jaar wil de diversiteit van Utrechters vieren en nieuwe ontmoetingen tot stand brengen. De ambitie van het feestjaar 2022 is om inspirerend, verbindend, creërend en grenzeloos te zijn. De gemeente Utrecht heeft aan Utrecht Marketing de marketingcommunicatieopdracht verstrekt om de campagnes met betrekking tot het project Utrecht 900 Jaar te realiseren.

De marketingcommunicatie ten behoeve van Utrecht 900 Jaar bestaat uit twee verschillende fases en campagnes.

  • Een fase 1 activatiecampagne vanaf juni 2021 waarin het doel is om bewoners, organisaties en bedrijven van Utrecht te informeren, enthousiasmeren en activeren.
  • Een fase 2 campagne, die wordt gevoerd in het jaar van de viering 2022, waarin het voornamelijk gaat om het bekend maken en promoten van het programma van Utrecht 900 Jaar en de activiteiten.
utrecht900.nl