Utrecht, 15 juli 2020 – De Culturele Zondagen moeten meer voor de hele stad worden. Dit staat centraal in het vernieuwingsplan dat Utrecht Marketing in nauwe samenspraak met de culturele sector heeft opgesteld. Het plan voor de zogenaamde Stadsprogrammering is verdeeld in Culturele Zondagen en Pracht-evenementen in parken en wijken en ambieert het om brede groepen bewoners mee te laten doen aan wat de Utrechtse kunst en cultuur te bieden heeft.

foto header: Jelmer de Haas

De komende twee jaar vinden er in diverse Utrechtse wijken zogenaamde Pracht-evenementen plaats, bijvoorbeeld de Pracht van Hoograven. Laagdrempelige tweedaagse minifestivals in stadsparken waarbij bewoners en wijkorganisaties nadrukkelijk mee-organiseren. De Pracht-weekends zijn programmatisch breed opgezet en gericht op cultuurparticipatie, met een mix van kijken, luisteren en zelf-doen. Om de wijken te betrekken bij het programma wordt samengewerkt met de wijkcultuurhuizen.

Culturele Zondagen

Zo’n vier à vijf keer per jaar vindt er een grote Culturele Zondag plaats, de tweede component van de Stadsprogrammering. Veel meer dan tot nu toe is samenwerking met partijen uit de Utrechtse culturele sector het startpunt. Steeds zijn zij op eigen initiatief of op uitnodiging, initiator én hoofdverantwoordelijke voor het programma. Dit omdat eerder is gebleken dat het een sterke wens van de sector is om meer invloed op de inhoudelijke programmering te hebben. Utrecht Marketing wil het culturele veld niet langer een eigen cultuurvisie opleggen. Vanzelfsprekend houdt Utrecht Marketing als verbindende en faciliterende partij de regie over het concept van de Stadsprogrammering en blijft de organisatie verantwoordelijk voor de ambities en doelen.

Met dit plan legt Utrecht Marketing een toekomstbestendig fundament voor de Culturele Zondagen en de Pracht-evenementen neer die worden gerealiseerd samen met talloze partners in de stad. Utrecht Marketing is ervan overtuigd dat intensieve samenwerking met organisaties en bewoners uit de hele stad leidt tot het vergroten van cultuurparticipatie, het primaire doel van de Stadsprogrammering.

Startpunt

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft een onafhankelijke adviescommissie zich over het plan gebogen. Het advies en de daaropvolgende raadsbrief van de wethouder zijn inmiddels gepubliceerd. Utrecht Marketing stelt de steun van de commissie en de behartenswaardige adviezen die in het rapport staan op prijs. Tegelijkertijd kijkt Utrecht Marketing op een enkel punt anders tegen zaken aan dan de adviescommissie. Hierover wordt het gesprek aangegaan met de wethouder en de culturele sector. Het plan is een startpunt en geen eindpunt, met als doel dat iedereen vanaf 2021 kan genieten van mooie Culturele Zondagen nieuwe stijl en unieke Pracht-evenement.

Bekijk het vernieuwingsplan (PDF)