De tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa is een groot succes gebleken. Van december 2018 tot en met maart 2019 jaar waren werken van Utrechtse navolgers van de Italiaanse schilder Caravaggio te zien in het Centraal Museum. Uit onderzoek van Kantar, in opdracht van Utrecht Marketing dat de campagne Hollandse Meesters rondom de expositie heeft gevoerd, blijkt dat de tentoonstelling een zeer sterke trekkracht heeft gegenereerd: van de ruim 110.000 bezoekers aan het museum kwam 81% specifiek voor de tentoonstelling naar Utrecht. Van deze extra bezoekers die voor de tentoonstelling zijn gekomen, heeft 61% ook nog iets anders gedaan in de binnenstad van Utrecht. Niet alleen het museum heeft geprofiteerd, ook de stad Utrecht.

Sterke trekkracht
Joost de Vries, Projectleider Onderzoek bij Utrecht Marketing: ‘De expositie is belangrijk geweest voor de positionering van het Centraal Museum en met deze effectmeting hebben we kunnen aantonen dat cultuur een zeer belangrijke rol kan spelen in het aantrekken van extra bezoekers naar de stad. Bijna 81% van de bezoekers is voor de tentoonstelling naar Utrecht gekomen. Zeven op de tien (70%) van de bezoekers kwam speciaal voor de tentoonstelling; voor 10% was het één van de redenen om naar Utrecht te komen. We hebben het dan over bezoekers die niet in Utrecht zelf wonen. Als je dat omrekent naar unieke bezoekers, blijkt dat de tentoonstelling bijna 90.000 extra bezoekers naar Utrecht heeft getrokken.’

De Hollandse Meesters in Utrecht & Amersfoort was een campagne van Utrecht Marketing en Citymarketing Amersfoort rondom twee exposities: MAESTRO VAN WITTEL in Kunsthal KAdE in Amersfoort en Utrecht, Caravaggio en Europa in het Centraal Museum in Utrecht. De campagne had onder andere als doel om de cultuurreputatie van Utrecht en Amersfoort te versterken.

 

Museumbezoek wordt vaak gecombineerd
In het onderzoek is aan de mensen die voor de tentoonstelling naar Utrecht zijn gekomen gevraagd of zij nog iets anders hebben ondernomen op deze dag. Bijna 61% van deze groep (54.900 mensen) gaf aan nog iets anders gedaan te hebben. Met name café- en restaurantbezoek valt op (38%), gevolgd door het verkennen van de binnenstad (15%) en winkelen (12%).

Café en restaurant bezocht 38%
Binnenstad verkend 15%
Winkelen 12%
Ander museum bezocht 8%
Iets anders cultureels gedaan (event, erfgoed) 7%
*Basis: bezoekers die door campagne naar stad gekomen zijn (excl. inwoners van de stad), ca. 89.400 bezoekers

 

Economische waarde
Uitgaande van een gemiddelde besteding per persoon per dag van bijna 52 euro, afkomstig uit landelijk onderzoek uit 2018 van NBTC Holland Marketing onder Nederlandse dagbezoekers aan Utrecht (horeca, winkels, overig), is de inschatting dat de economische waarde voor de stad uitkomt op zo’n 2,9 miljoen euro. Een mooi resultaat en het bewijs dat gezamenlijk campagne voeren, zowel vanuit Utrecht Marketing als Centraal Museum, werkt en zijn vruchten afwerpt. In de combinatie van verschillende mediamiddelen zijn het met name de artikelen in kranten en tijdschriften en de posters op straat die mensen op het idee hebben gebracht om het Centraal Museum te bezoeken. Niet te onderschatten is uiteraard ook de aanbeveling van vrienden en kennissen. Naast de positieve economische spin-off, is ook de artistieke waarde van de tentoonstelling door de bezoekers op waarde geschat: 68% vindt de tentoonstelling ‘uitstekend/zeer goed’ en 57% van de bezoekers is enthousiast over de tentoonstelling.

Toekomst
Utrecht Marketing is enthousiast over de meetmethode, waarbij de trekkracht van een event of tentoonstelling inzicht geeft in het aantal unieke (cultuur) bezoekers dat een stad trekt. Joost de Vries: ‘Door onderzoek te doen, kunnen organisaties vanuit data slimmere keuzes maken en hun inspanningen terug vertalen naar de waarde voor hunzelf, maar ook voor de stad als geheel.’

Meer informatie: j.devries@utrechtmarketing.nl