Momenteel werkt Utrecht Marketing aan een aantal plannen voor de Culturele Zondagen. Plannen die wij in 2020 nadrukkelijk mét de culturele sector, de gemeente Utrecht, en andere stakeholders verder willen uitwerken.

Al bijna twee decennia zijn de Culturele Zondagen een begrip in Utrecht met talloze succesvolle edities. Uit gesprekken met een aantal partijen uit het culturele veld blijkt echter dat de kenmerkende formule waar de Culturele Zondagen op leunen hier en daar sleetse plekken vertoont. Daarbij is de stad veranderd vergeleken met de periode begin deze eeuw, toen er met de Zondagen werd gestart. Toentertijd gebeurde er weinig in Utrecht terwijl tegenwoordig de winkels de deuren op zondag openen en er volop festivals en culturele activiteiten te bezoeken zijn. Hiermee is de context voor de Culturele Zondagen veranderd.

Met bovenstaande in het achterhoofd wil Utrecht Marketing de ‘formule Culturele Zondagen’ opfrissen. Centraal hierbij staat het leggen van nieuwe verbindingen. Met de wijken, met belangrijke gebeurtenissen in de stad en met nieuwe doelgroepen. Daarbij willen wij compacter en minder autonoom programmeren en meer dan nu gebruik maken van de kennis en expertise die binnen de culturele sector beschikbaar is. Tot slot vinden wij dat de communicatie rondom de Zondagen beter kan. Uitgangspunt wordt minder papier en meer online.

Gezien de waarde en bekendheid van het merk Culturele Zondagen is het van groot belang dat vernieuwingen op een zorgvuldige manier plaatsvinden met tijd én partners in de stad als bondgenoot. Uiteraard terwijl de Zondagen doorgaan. Momenteel werken we hard aan de planning voor 2020, maar deze is nog niet voltooid. Omdat wij bij de eerstvolgende Culturele Zondag direct, maar niet overhaast, aan de slag willen met de opgepoetste formule hebben wij besloten de Nieuwjaarsduik niet te laten plaatsvinden. Wel staan het Uitfeest, het Kadeconcert en een wijkzondag al in de planning en worden er gesprekken gevoerd over de andere Zondagen. Wij hopen daarover spoedig meer te kunnen zeggen.

foto: Uitfeest 2019 – Jelmer de Haas