Dankzij de inspanningen van de Cultuurregio Utrecht, het samenwerkingsverband tussen de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht, hebben bijna 100 culturele instellingen (musea, festivals, podia, theaters, filmhuizen en gezelschappen) uit de hele provincie Utrecht de afgelopen maanden kennis gemaakt met het Cultureel Doelgroepenmodel.

De individuele analyses per instelling van het eerste jaar zijn inmiddels afgerond. Van deze uitkomsten is nu ook een regionaal onderzoeksrapport ‘Het regionale cultuurpubliek onder de loep’ beschikbaar met een totaalbeeld van de culturele sector in de provincie Utrecht. Dit rapport biedt culturele instellingen relevante informatie over publieksbereik en beantwoordt belangrijke vragen, zoals:

  • Wat is het publieksbereik van de cultuur sector als geheel?
  • Waar is er ruimte voor verbetering van het bereik?
  • Welke doelgroepen zijn kansrijk en waarom?
  • Wat is het profiel van de bezoekers van culturele instellingen?
  • Hoe zien de publieksstromen eruit in Utrecht, Amersfoort en de rest van de provincie?
  • Zijn er wijken of buurten in waar de cultuurparticipatie laag is en die extra aandacht verdienen?

Joost de Vries, Utrecht Marketing: ‘Door de samenwerking binnen de Cultuurregio Utrecht is het mogelijk gemaakt het model in 2023 op te schalen van de stad Utrecht naar de totale regio Utrecht. Er is nu een centrale onderzoeksmethodiek die overkoepelend en op instellingen niveau inzicht biedt in het culturele publieksbereik van de Cultuurregio Utrecht. Tot en met 2025 ontwikkelen we samen met Citymarketing Amersfoort een uitgebreid kennisprogramma om te zorgen voor duiding en praktische toepassingen van het Culturele Doelgroepenmodel.’