Utrecht, 9 november – Er is in Utrecht veel enthousiasme om 900 jaar stadsrechten in 2022 te vieren. Uitgangspunt is dat Utrechtse bewoners, bedrijven en organisaties mede invulling gaan geven aan het programma. De viering van Utrecht 900 Jaar is hét moment om te laten zien waar stad en regio Utrecht voor staan: toen, nu en in de toekomst.

Utrecht 900 Jaar: vieren, verbinden én vooruitkijken

Utrecht Marketing presenteerde vrijdag 9 november in Het Utrechts Archief, mede namens de initiatiefnemers van de Stichting Utrechtse Feesten, de hoofdlijnen van het Plan van Aanpak voor de viering van Utrecht 900 Jaar in 2022. In het plan staan de ambities, uitgangspunten en positionering voor de viering. Het daadwerkelijke programma voor 2022 wordt komende jaren gemaakt en bestaat uit ideeën, initiatieven en activiteiten die aansluiten bij ‘samen-leven’. Rijk van Ark, directeur Utrecht Marketing: “Het is een viering van, voor en door alle Utrechters, we vinden het dan ook essentieel dat de programmering uit de samenleving komt.”

Schakelpunt

De viering van Utrecht 900 Jaar komt op het juiste moment. Utrecht heeft zich de laatste jaren op allerlei terreinen snel en sterk ontwikkeld. Tijdens die schaalsprong wist de stad de menselijke maat te houden, jong te blijven en zich steeds opnieuw uit te vinden, nu meer dan ooit. Utrecht is en blijft een stad die mensen samenbrengt, bindt en verbindt; met elkaar en met hun omgeving. De groeiende dynamiek zorgt ook voor een uitdaging: hoe behouden we een prettig woon-, werk- en leefklimaat? Utrecht 900 Jaar markeert een schakelpunt in de Utrechtse geschiedenis en wordt een viering met inhoud.

900 Jaar waterbeheer

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in 2022 ook iets te vieren; 1122 markeerde de start van het waterbeheer in de regio Utrecht. In dat jaar werd de Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede afgedamd. De gemeente Utrecht heeft de ambitie voor de viering expliciet genoemd in het coalitieakkoord en samen met provincie Utrecht en hoogheemraadschap wordt gekeken hoe de krachten gebundeld kunnen worden.

Programmaschets

Gedurende het hele jaar vinden er activiteiten plaats die door partijen uit stad en regio zijn geïnitieerd. Een 50-tal bedrijven en organisaties heeft al aangegeven interesse te hebben om aan te sluiten bij de viering. Het verjaarsdagsevenement op 2 juni, de dag dat Utrecht in 1122 van Hendrik V stadsrechten kreeg, wordt in 2022 gevierd met een groots evenement dat toegankelijk is voor iedereen. De afsluiting van de viering is tijdens Sint Maarten, een evenement dat draait om delen en solidariteit, belangrijke Utrechtse waarden die aansluiten bij de viering van Utrecht 900 Jaar.

 Voorbereiding vanaf 2019

Wethouder Anke Klein van de gemeente Utrecht, hoogheemraad Bernard de Jong van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht namen vrijdag het Plan van Aanpak in ontvangst. Utrecht Marketing wil als projectorganisatie voor Utrecht 900 Jaar de ideeën en initiatieven aanjagen, samenwerkingen tot stand brengen en partijen met elkaar verbinden.

Om de viering de betekenisvolle inhoud te geven die stad en regio voor ogen hebben, is een budget nodig van 18,5 miljoen euro, waarvan minimaal een derde privaat gefinancierd dient te worden. Utrecht Marketing doet een beroep op de publieke partners om al vanaf begin 2019 financiële middelen vrij te maken. Rijk van Ark: ‘’De volgende stap in het proces is het op korte termijn verder uitwerken van het concept en het opstarten van fondsenwerving om eind 2019 te kunnen bepalen of er voldoende middelen beschikbaar zijn en komen om de viering te laten slagen. Graag willen we vol enthousiasme hiermee verder want het draagvlak is er.’’

Meer informatie is te vinden op utrecht900.nl

Foto (van links naar rechts): Bernard de Jong (hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden), Hanneke van Eijken (Utrechtse dichteres), wethouder Anke Klein (Gemeente Utrecht), gedeputeerde Mariette Pennarts (Provincie Utrecht). Fotograaf: Jelmer de Haas.