De afdeling Business & Talent houdt zich bezig met de economische marketing van de regio Utrecht. In de economische sector zijn veel verschillende organisaties actief. Om de samenwerking tussen deze partijen te stimuleren, is het koepelmerk ‘Utrecht Region’ in het leven geroepen. Utrecht Marketing is er namelijk van overtuigd dat je samen altijd sterker staat. Binnen Utrecht Region draagt Utrecht Marketing zorg voor conceptontwikkeling, fungeert als strategische sparringpartner, schrijft marketingstrategieën en verzorgt veelal de uitvoer.

Het merk Utrecht Region bestaat uit de volgende pijlers:

 • Business:

  de pijler business beslaat enkele onderdelen. Enerzijds helpen wij met het aantrekken van bedrijven die bij de Utrecht Region passen (Invest). Hiermee stimuleren we de werkgelegenheid en het economische klimaat van stad en regio. Anderzijds ondersteunen wij Utrechtse bedrijven die willen uitbreiden naar het buitenland (Trade), onder andere door het organiseren van handelsmissies en landenactiviteiten. Hierin wordt volop samengewerkt met Team Trade & Invest en de Economic Board Utrecht. Tevens wordt hulp geboden aan (inter)nationale start-ups en scale-ups die in Utrecht Region van start willen gaan (Start-Up)

 • Talent:

  bij het actief stimuleren van business hoort vanzelfsprekend een goede ‘talent pool’. Het voortdurend aantrekken en behouden van talent houdt de regio jong, vitaal, vernieuwend en creatief. Voor een zo divers mogelijke talentpool, wordt ook internationaal talent gestimuleerd om in Utrecht Region te komen wonen, werken of studeren. Om deze doelgroep te activeren en faciliteren is op 1 oktober 2019 het International Welcome Centre Utrecht Region (IWCUR) opgericht.

 • Congressen:

  onderdeel van Utrecht Marketing is het Utrecht Convention Bureau (UCB). Het UCB houdt zich bezig met het aantrekken van (meerdaagse) internationale congressen en kennisevenementen binnen de domeinen Groen, Gezond & Slim. Zij adviseren event organistoren kosteloos en onafhankelijk over de locaties en mogelijkheden die de regio Utrecht te bieden heeft op het gebied van zakelijke evenementen. Daarnaast informeert het UCB over marketing & promotie, financiële aspecten of subsidiemogelijkheden, en ondersteuning  bij bidprocedures en site-inspecties. Het UCB is tevens betrokken bij de doorontwikkeling van de MICE industrie in Utrecht Region.

 • Gezond Stedelijk Leven:

  Utrecht Marketing is actief betrokken bij de (door)ontwikkeling van de regionale propositie ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Een regio waar gezondheid centraal staat, met gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving, werkend aan een gezonde economie. Drie sectoren waarop we ons focussen binnen de Gezond Stedelijk Leven propositie zijn Life Sciences & Health, Duurzaamheid & Innovatie en IT & Gaming, welke allen worden doorgevoerd in de werkzaamheden van Utrecht Marketing en Utrecht Region.