Gastvrijheid & exploitatie

Utrecht is een gastvrije stad. Bezoekers van de stad kunnen rekenen op heldere informatie en goed geregelde, verrassende activiteiten. Het werkveld ‘Gastvrijheid & exploitatie’:

 • staat voor de merkwaarde ‘welcoming’ van Utrecht;
 • werkt vanuit een visie op gastvrijheid voor uiteenlopende doelgroepen;
 • is de drijvende kracht achter Utrecht voor Groepen;
 • exploiteert de Domtoren, de VVV-winkel en de VVV-infobalie in het stationsgebied;
 • ontwikkelt vernieuwende concepten, vooral op het gebied van retail en activiteiten.

Campagne & pers 

Het landelijke én internationale imago van Utrecht beïnvloedt welke bezoekers en talenten zich tot de stad aangetrokken voelen. Utrecht toont graag haar creatieve en cultureel veelzijdige kant. Het werkveld ‘Campagne & pers’:

 • bouwt aan het imago van Utrecht;
 • helpt bij het aantrekken van gewenste bezoekers door media-aandacht;
 • organiseert persreizen, thematische campagnes en samenwerkingen;
 • heeft naast een lokale, regionale en landelijke focus ook een blik op de internationale markt.

Business & talent

Het werkveld ‘Business & talent’:

 • draagt bij aan de rol van Utrecht Marketing als strategisch partner voor bedrijven en kennisorganisaties;
 • initieert samenwerking tussen diverse organisaties in de regio Utrecht waaruit het samenwerkingsverband Utrecht Region is ontstaan;
 • geeft via Utrecht Region een impuls aan de toename van business, inkomsten, werkgelegenheid en spreiding;
 • heeft als belangrijk kompas een samenwerkingsagenda met de Economic Board Utrecht;
 • ondersteunt diverse partijen als adviseur en marketingpartner, waaronder Team Trade & Invest, Startup Utrecht en het International Welcome Centre Utrecht Region;
 • stimuleert en presenteert talent uit de regio;
 • zorgt voor de internationale profilering van de stad en regio Utrecht als zakelijke bestemming en in bijzonder de acquisitie van (meerdaagse) internationale congressen in de domeinen Groen, Gezond & Slim (via het Utrecht Convention Bureau);
 • is actief betrokken bij de (door)ontwikkeling van de regionale propositie Gezond Stedelijk Leven.

Communicatie online & offline 

Van slimme socialmediaberichten tot pakkende posters: de communicatie over het culturele aanbod van Utrecht moet aansluiten op haar merkwaarden. Het werkveld ‘Communicatie online & offline’:

 • ontwikkelt en verzorgt een breed aanbod aan communicatiemiddelen, zowel online als in print;
 • zorgt dat communicatiemiddelen volkomen ‘on brand’ zijn;
 • stelt de juiste informatie beschikbaar voor alle gekozen doelgroepen;
 • vertaalt de content naar passende uitingen voor de beschikbare kanalen;
 • ontwikkelt een visie op online en offline citymarketing, in lijn met de strategische doelen van de organisatie;
 • bewaakt de labels die het voert.

Evenementen

Een levendige stad als Utrecht is het decor voor een waaier aan verschillende evenementen. Sommige kleinschalig en op wijkniveau, andere met een landelijke of zelfs internationale reikwijdte. Het werkveld ‘Evenementen’:

 • richt zich op het bedenken, (mede) ontwikkelen en (doen) uitvoeren van evenementen die passen in de doelen en strategieën van Utrecht Marketing. Culturele Zondagen zijn hiervan een belangrijk onderdeel;
 • voert overleg met het hele culturele veld en soms met andere grote partners, zoals winkeliers, de universiteit, etc.;
 • streeft naar een brede participatie van doelgroepen in de stad én de directe omgeving;
 • onderhoudt een groot netwerk van producenten en creëert ideeën en concepten samen met partners in de stad;
 • initieert zo mogelijk zelf nieuwe evenementen, of draagt bij aan die van andere organisaties (door productie of kennisdeling).

Onze kennis en expertise is verdeeld over vijf werkvelden. Daarnaast werken wij met een strategieteam (Strategie, onderzoek, merk Utrecht) dat inzet op:

 • uitzetten van de strategische lijnen voor de citymarketing in samenwerking met partners ;
 • onderzoeken en publiceren van de impact van de eigen projecten en activiteiten;
 • verkennen van brede ontwikkelingen in de stad en maatschappij en het delen hiervan met stakeholders;
 • het samen met het Merkteam toetsten van evenementen aan de merkwaarden van Utrecht.

Bekijk al onze projecten